Wyjątki -informacje warte zapamiętania

W poście tym zebrałem informacje, które warto zapamiętać na temat wyjątków w Javie. Wyjątek wskazuje na to, że coś nieoczekiwanego zostało wykonane w programie. Metoda tego typu służy do zaprogramowania to w jaki sposób aplikacja ma na tego typu zachowanie reagować. Wyjątki w naszym kodzie tworzymy za pomocą throw new exception().  Typy wyjątków Errors Rozszerzają …

Read more

Dwu argumentowy predykat, funkcja, konsument. Opis i porównanie

W poście tym przybliżam ciekawą funkcję wprowadzoną w Java8 jaką jest umożliwienie wprowadzania dwóch argumentów do Predykatu, Funkcji, Konsumenta i Dostawcy. 1. Predykat (Predicate) Jest to funkcja, która przyjmuje jakiś argument i odpowiada: „tak” lub „nie”, w zależności od podanego jej elementu. Przykład predykatu jedno argumentowego gdzie sprawdzamy czy zmienna jest parzysta lub nie:Predicate<Integer> p …

Read more

Reactive streams i projekt Reactor ogólne informacje

W tym spisie zebrałem krótkie informacje na temat Reactive streams i project Reactor. Są również bardzo ciekawe linki, które w szybki sposób pomogą Ci wskoczyć na poziom umożliwiający programowanie z użyciem wspomnianych bibliotek. Elementy występujące w Reactive streams możemy podzielić na: Publisher Subscriber Subscription Processor Kiedy Subscriber zaczyna subskrybować Publisher zostaje utworzona Subskrybcja. Subskrybcja jest …

Read more

Tworzenie historyjek (stories), co oznacza INVEST oraz 3C

Historyjki użytkownika (User stories) maj swój pocztek w eXtreme Programming. Zespoły SCRUM’owe implementuja w zależności od swojego doświadczenia i potrzeb różne techniki takie jak eXtreme programming, Test Driven Development oraz aktywne programowanie w parach lub całym zespołem przy jednym komputerze.Dobrze przemyślana historyjka powinna zawierać tytułowe 3C czyli: Card,  Conversation,  Confirmation Jeżeli chcemy sprawdzić czy historyjka …

Read more

Jak zamknac proces na porcie

Poniżej przykładowa procedura jak usunac serwis, który nasłuchuje i blokuje port sieciowy. 1. Pobieramy aplikację CurrPorts , która wyświetla listę procesów aktualnie uruchomionych w systemie operacyjnym. 2. Odnajdujemy zablokowany port (kolumna Local Port)8080. W moim przypadku będzie to port 8080 zablokowany przez node.exe3. Zapamiętujemy PID z kolumny Process Id 4. W konsoli Windows wpisujemy polecenie: taskkill /PID 1234 …

Read more

Interfejsy funkcjonalne wprowadzone w Java 8

Interfejs funkcjonalny jest interfejsem posiadającym przynajmniej jedną metodę abstrakcyjną (single abstract method). W omawianym interfejsie możesz zdefiniować wiele metod abstrakcyjnych i statycznych. Przykład Interfejsu funkcjonalnego: Comparable -przykład użycia: https://howtodoinjava.com/java/collections/java-comparable-interface/ Runnable, Callable, ActionListener java.util.function jest pakietem, który zawiera predefiniowane interfejsy. 4.1 Predicate  Funkcja matematyczna, która zwraca wartość prawda fałsz. w zależności czy warunek zostanie spełniony lub nie. Czyli …

Read more

Różnice między interfejsem z metodą domyślną a klasą abstrakcyjną

Poniżej przedstawiam listę różnic pomiędzy interfejsem z metodą domyślną a klasą abstrakcyjną w Java 1.8 Interfejs z metodą domyślną:1. Wewnątrz interfejsu każda zmienna jest zawsze public static final nie można zadeklarować instancji zmiennej.2. Interfejs nie przechowuje stanu obiektu3. Wewnątrz interfejsu nie można deklarować konstruktora4. Wewnątrz interfejsu nie można deklarować instancji oraz bloków statycznych (static blocks)5. …

Read more

Nowe funkcje dodane w Java 8

Wersja 8 została wydana 18 marca 2014 roku. Wersja do pobrania JDK8.Zasadnicze zmiany, które weszły wraz z Java 8: Wyrażenia lambda Interfejs funkcjonalny (functional interface) Domyślne i statyczne metody w interfejsach Interfejsy funkcjonalne dla: Predicate Function Consumer Supplier Referencje metod i konstruktorów (method reference, constructor reference) tworzone za przy użyciu operatora ” :: „ Stream …

Read more