Kategoria: type script

Tworzenie od zera nowego projektu Angular z użyciem CLI

Jednym ze sposobów utworzenia projektu Angular, który umożliwia utworzenie szkieletu projektów według zalecanego standardu.

Bardzo wygodne jest korzystaniez Angular CLI aby w szybki sposób mieć możliwość utworzenia struktury aplikacji:
npm install -g @angular/cli

Rozszerzona wersja.
Do utworzenia struktury nowej aplikacji Angular można wykorzystać polecenie z Nx toolkit. Na poczatek zainstalujmy pakiet Schematics:
npm install -g @nrwl/schematics

a następnie aby utworzyć projekt:
npm init nx-workspace


angular console

Uruchamianie projektu Angular

W celu uruchomienia projektu Angular musimy przejść do katalogu projektu:

cd nowy_projekt_angular

i uruchomić aplikację za pomocą polecenia

ng serve 

Jeżeli aplikacja poprawnie się uruchomi możemy przejść na adres: http://localhost:4200/
i zobaczymy informację, że aplikacja działa.