Kategoria: Python

Python i C++

Python jest interpreterem
C++ to język kompilowany

+

Python jest interpretowanym, interaktywnym językiem programowaniastworzonym przez Guino van Rossuma w 1990,obecnie rozwijanym przez Python Software Fundation. Językten wspiera programowanie obiektowe, strukturalnei funkcyjne. Ze względu na bogatą bibliotekę standardową,prostotę, przejrzystość kodu źródłowego (np. bloki są zaznaczaneprzez wcięcia), przenośność, brak statycznej kontrolitypów, możliwość umieszczania dokumentacji w kodzieźródłowym staje się on coraz bardziej popularny – działającą aplikację można utworzyć w bardzo krótkim czasie.Język Python został ciekawie opisany w książce