Kategoria: Php

phpMyAdmin -opcja logowania bez podania hasła

Zazwyczaj gdy stworzysz nowego użytkownika z prawem dostępu do panelu admina w phpMyAdmin i następnie chcesz się zalogować wyskakuje taki komunikat:

widok panelu logowania phpMyAdmin z informacją: Login without a password is forbidden by configuration (see AllowNoPassword)
widok panelu logowania phpMyAdmin z informacją: Login without a password is forbidden by configuration (see AllowNoPassword) 

Jeśli chcesz odblokować możliwość logowania się do panelu administracyjnego phpMyadmin bez podania hasła musisz wejść w: /etc/phpmyadmin/config.inc.php


I wyszukać poniższy fragment skryptu:

/* Uncomment the following to enable logging in to passwordless accounts,
* after taking note of the associated security risks. */
// $cfg[’Servers'][$i][’AllowNoPassword'] = TRUE;

 i usunąć komentarz u mnie linia 78 (znaki: //)

edytor Kate a w nim linia skryptu, którą należy odblokować aby móc się logować beztrosko bo bez hasła
edytor Kate a w nim linia skryptu, którą należy odblokować aby móc się logować beztrosko bo bez hasła

Pamiętaj aby otworzyć plik config.inc.php w trybie SUDO inaczej nie będziesz mógł zapisać zmian!

Możesz to najprościej zrobić wpisując w konsoli:

sudo nano /etc/phpmyadmin/config.inc.php
w edytorze NANO zapisujesz zmiany przy pomocy kombinajcji klawiszy CTRL+O

Oczywiście operacja ta naraża Twoje bazy danych na łatwiejszy dostęp do nich przez osoby trzecie.

związane z tematem: docs.oseems.com/

htmlspecialchars()

Konwertuje znaki specjalne na znaczniki HTML.

 Funkcja ta zwraca ciąg niektóre z tych konwersje; tłumaczenia wykonane są dla najbardziej przydatnych znaków w codziennym życiu programowania. Jeśli potrzebujesz tłumaczenie wszystkich tagów HTML, wtedy powinieneś wykorzystać funkcję htmlentities().

Funkcja ta jest przydatna w zapobieganiu dostarczonych z tekstu znaczników zawierających HTML, takich jak forum czy księgi gości.

Tłumaczenia wykonywane są dla: 

     * „&” (Handlowe) staje się '&' 
     * „” (Podwójny cudzysłów) staje się „” ENT_NOQUOTES, gdy nie jest ustawiony. 
     *” '(Pojedynczy cudzysłów) staje się”' ENT_QUOTES tylko wtedy, gdy jest ustawiony. 
     * „<” (Poniżej) staje się „<” 
     * „>” (Większy niż) staje się „>”