Kategoria: internet

Nie możesz odpalić projektu z Tomcat bo: 8084 is already in use. Lub port jest zajęty. (jak odblokować port na Linux’sie oczywiście)

1.Najpierw należy sprawdzić, który program używa potrzebnego nam portu za pomocą polecenia:

netstat -o | grep 8084

powyższy program wyświetla połączenia, tabele rutujące, statystyki, tłumaczenia adresów sieciowych. Po | wydajemy polecenie aby zostały wyświetlone tylko wpisy zawierające numer portu: 8084. Co przyśpieszy nam „ręczne” przeszukiwanie.

2.Następnie aby odblokować port musisz zabić program, który Ci go zajmuje. Aby to zrobić wydaj polecenie:

taskkill /pid 3581
gdzie PID jest numerem PID programu, który zajmuje nasz port.

Szybszym sposobem na odblokowanie portu jest użycie komendy:
sudo fuser -k 8080/tcp

Program Fuser jest bardzo dobry do zabijania procesów, warto się z nim zapoznać, wpisz:

fuser –help

Impor/export bazy danych przy użyciu konsoli

Obecnie  do potrzeb wykonywania „zwykłych” zadań zarządzania bazą danych jest stosowany bardzo intuicyjny phpMyAdmin. Jednak czasami występują przypadki gdzie należy użyć alternatywnego sposobu podłączenia się do bazy. Tutaj podam kilka najbardziej przydatnych komend mysql do wykonania w konsoli.

IMPORT:

Aby wrzucić bazę danych na serwer należy wpisać w konsoli polecenie:
mysql -h nazwaHostaBazyDanych -u twojaNazwaUzytkownika -p twoje Haslo nazwaBazyDanych < plikSQLdoWrzucenia.sql
i tak na przykład:
mysql -h 192.161.23.21 -u Administrator -p testowa_baza < my_import.sql
W tym przypadku aby załadować plik do bazy musisz znajdować się w katalogu gdzie plik my_import.sql się znajduje. 

Kopiowanie i kompresowanie plików z użyciem protokołu SSH

TEORIA:

SSH z angielskiego Secure SHell a tłumacząc na język polski: bezpieczna powłoka jest standardem protokołów komunikacyjnych za pomocą, których możemy łączyć się zdalnie z innymi komputerami (architektura klient-serwer).

SSH jest następcą protokołu Telnet. Został on stworzony przez fińskiego hakera Tatu Ylönen’a.

Tatu Ylönen źródło: Ari-Veikko Peltonen http://www.taloussanomat.fi/


 Obydwa protokoły łączą się zdalnie za pomocą terminalu z serwerem i mogą wykonywać na nim operacje. SSH jest o tyle udoskonalony, że połączenie między serwerem a klientem może być szyfrowane. Dodatkowo istnieje wiele opcji identyfikacji klienta przez serwer na przykład poprzez login-hasło, klucz (RSA,DSA) lu za pomocą kerberos. Jakby tego było mało dane przesyłane między serwerem a klientem mogą być skompresowane -tunel SSH.

PRAKTYKA:

Aby połączyć się z jakimś serwerem wpisujemy w terminalu:
ssh [login]@[host]
czyli na przykład: twojaNazwaUzytkownika@ftp.nazwaTwojegoHosta
gdzie [login] to login do serwera a [host] nazwa hosta.

Związane z tematem: openssh.prv.pl // pomoc.home.pl/ // www.szarp.com.pl