Kategoria: funkcje

htmlspecialchars()

Konwertuje znaki specjalne na znaczniki HTML.

 Funkcja ta zwraca ciąg niektóre z tych konwersje; tłumaczenia wykonane są dla najbardziej przydatnych znaków w codziennym życiu programowania. Jeśli potrzebujesz tłumaczenie wszystkich tagów HTML, wtedy powinieneś wykorzystać funkcję htmlentities().

Funkcja ta jest przydatna w zapobieganiu dostarczonych z tekstu znaczników zawierających HTML, takich jak forum czy księgi gości.

Tłumaczenia wykonywane są dla: 

     * „&” (Handlowe) staje się '&' 
     * „” (Podwójny cudzysłów) staje się „” ENT_NOQUOTES, gdy nie jest ustawiony. 
     *” '(Pojedynczy cudzysłów) staje się”' ENT_QUOTES tylko wtedy, gdy jest ustawiony. 
     * „<” (Poniżej) staje się „<” 
     * „>” (Większy niż) staje się „>”