Spring Security

 JWT (JSON Web Token) jest otwartym standardem, który określa w jaki sposób ma przebiegać zabezpieczona transmisja informacji pomiędzy systemami. Informacje na ten temat zaszyfrowane są w JSON. Można podpisywać informacje za pomoc klucza (algorytm HMAC) lub klucza prywatnego i publicznego (RSA lub ECDSA).

Najlepszym źródłem do nauki JWT (JSON Web Token) jest oficjalna strona https://jwt.io/

src: Spring security part 3 : What is JWT? When and why should we use it?

Dodaj komentarz