Testowanie aplikacji

 Konwencje nazewnicze:

Nazwy pisanych przez Ciebie testów powinno się łatwo czytać. Ułatwi to zrozumienie innemu programiście lub Tobie za kilka tygodni kodu. 

W nazwie testu powinieneś zawrzeć informację na temat tego co ma się wydarzyć, kto ma to wykonać i dlaczego ma to wykonać. Poniżej przykłady nazw dla testów jednostkowych:

verificationShouldPassForCorrectCountry()

verificationShouldFailForWrongCountry()

shouldReturnFalseWhenCountryIsNotInEurope()


Przykład nazwy dla testu zwracanego wyjątku:

testIllegalStateExceptionThrownWhenCountryIsNotIso()


Inna konwencja nazewnicza wywodząca się ze stylu BDD (behaviour driven development) given/when/then

givenAnInconsistentCountryWhenCheckingCurrencyThenShouldFailVerification();

Dodaj komentarz