Programowanie funkcyjne z użyciem Angulara i GraphQL

Programowanie funkcyjne na przykładzie aplikacji CRUD pobierającej listę krajów i szczegółowe informacje o krajach.

REST:
Pobieranie szczegółowych informacji o krajach
https://restcountries.eu/rest/v2Capital
Subregion
Timezones
Currencies
Translations

Aplikacja i kod źródłowy jest dostępna tutaj: https://stackblitz.com/edit/jssample?file=src%2Fapp%2Fapi.service.ts
src:

Dodaj komentarz