Git przydatne komendy do codziennej pracy

Git jest to narzędzie do zarządzania repozytorium kodu, nad którym pracujemy. Powszechnie używany system kontroli wersji. Wiele osób na co dzień wykorzystuje tylko podstawowe komendy jednak to narzędzie ma masę innych, które musimy znać i biegle używać aby wydajnie programować. 


 git rebase -i

Pojawi się notatnik z listą zmian. Słowo „squash” or „fixup” zamieniamy ze słowem pick, w miejscu wysłanej zmiany którą chcemy połączyć z ostatnią zmianą (na samej górze listy). 


git stash 

Stashowanie umożliwia zapisanie kodu, nad którym jeszcze pracujemy. Jest on na tyle niekompletny, że nie można go pokazać kolegom ale jednak chcemy go zachować lokalnie. Dzięki tej komendzie możemy zostawić jedną rzecz w trakcie i przeskoczyć do innej, która wymaga natychmiastowego naprawienia. Poniżej przykład użycia krok po kroku:

 1. Załóżmy, że mamy zmiany do zapisania aby sprawdzić jakie konkretnie wykonujemy komendę: git status
 2. Chcąc zapisać zmiany bez commitowania ich wykonujemy: git stash. Pojawi się komunikat:
 3. Twoje lokalne repozytorium jest teraz bez żadnych zmodyfikowanych plików. Możesz rozpocząć pracę nad innym zadaniem. Możesz pracować na głównej gałęzi, przełączać się między gałęziami, tworzyć nowe itd.
 4. Domyślnie rzeczy zestashowane są definiowane jako WIP czyli work in progress
Co zrobić aby wrócić do pracy, którą pozostawiliśmy w trakcie?
Git stash jest tylko tymczasowym miejscem do przechowywania zmian. W przypadku gdy jesteśmy gotowi do kontynuowania zmian wykonujemy komendę: git stash pop. Przywraca ostatnio zestashowane zmiany. 

Wyświetlanie listy zmian tymczasowych
Kiedy wykonasz komendę git stash system kontroli wersji Git utworzy obiekt z nazwą i zapisze go w lokalnym repozytorium. W celu wyświetlenia listy zapisanych rzeczy wykonujemy: git stash list. Wyświetli się lista zestashowanych rzeczy. Pozostałe przydatne komendy:

 • tools
 • init
 • local add, commit
 • what add means ?
 • git interlnals
 • git show
 • shortcuts
 • amend
 • unstage
 • unmodifing
 • tag
 • stash
 • bare repo
 • remotes
 • clone
 • branch
 • merge
 • diff
 • clean-up
 • fetch
 • rebase
 • configs
 • ignores
 • reflogs
 • interactive-rebase
 • bisect
 • revert
 • cherry-pick
 • gitflow

Dodaj komentarz