Impor/export bazy danych przy użyciu konsoli

Obecnie  do potrzeb wykonywania „zwykłych” zadań zarządzania bazą danych jest stosowany bardzo intuicyjny phpMyAdmin. Jednak czasami występują przypadki gdzie należy użyć alternatywnego sposobu podłączenia się do bazy. Tutaj podam kilka najbardziej przydatnych komend mysql do wykonania w konsoli.

IMPORT:

Aby wrzucić bazę danych na serwer należy wpisać w konsoli polecenie:
mysql -h nazwaHostaBazyDanych -u twojaNazwaUzytkownika -p twoje Haslo nazwaBazyDanych < plikSQLdoWrzucenia.sql
i tak na przykład:
mysql -h 192.161.23.21 -u Administrator -p testowa_baza < my_import.sql
W tym przypadku aby załadować plik do bazy musisz znajdować się w katalogu gdzie plik my_import.sql się znajduje. 

Dodaj komentarz