Kopiowanie i kompresowanie plików z użyciem protokołu SSH

TEORIA:

SSH z angielskiego Secure SHell a tłumacząc na język polski: bezpieczna powłoka jest standardem protokołów komunikacyjnych za pomocą, których możemy łączyć się zdalnie z innymi komputerami (architektura klient-serwer).

SSH jest następcą protokołu Telnet. Został on stworzony przez fińskiego hakera Tatu Ylönen’a.

Tatu Ylönen źródło: Ari-Veikko Peltonen http://www.taloussanomat.fi/


 Obydwa protokoły łączą się zdalnie za pomocą terminalu z serwerem i mogą wykonywać na nim operacje. SSH jest o tyle udoskonalony, że połączenie między serwerem a klientem może być szyfrowane. Dodatkowo istnieje wiele opcji identyfikacji klienta przez serwer na przykład poprzez login-hasło, klucz (RSA,DSA) lu za pomocą kerberos. Jakby tego było mało dane przesyłane między serwerem a klientem mogą być skompresowane -tunel SSH.

PRAKTYKA:

Aby połączyć się z jakimś serwerem wpisujemy w terminalu:
ssh [login]@[host]
czyli na przykład: twojaNazwaUzytkownika@ftp.nazwaTwojegoHosta
gdzie [login] to login do serwera a [host] nazwa hosta.

Związane z tematem: openssh.prv.pl // pomoc.home.pl/ // www.szarp.com.pl

Dodaj komentarz