Page 1-20

Przeczytalem caly rozdzial: 02  Wstęp do C. Omawial on funkcje main() oraz printf(). Bledy jakie moga wystapic w programie (skladniowe i semantyczne).

Pytania i odpowiedzi do działu pierwszego:

1. Jak nazywamy podstawowe moduły, z jakich składa się program w języku C?

2. Czym jest błąd składniowy? podaj pzykład

3. Czym jest błąd semantyczny?

4.Które z następujących wyrazów są słowami kluczowymi języka C?
main, int, function, char, =

Dodaj komentarz